Home » ความหมายทั่วไป » เรื่องน่ารู้วันนี้ คำขวัญอาเซียน

เรื่องน่ารู้วันนี้ คำขวัญอาเซียน

ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ตกลงกันว่าจะร่วมมือกันเพื่อเปิดเขตการค้าเสรี ซึ่งจะเป็นผลดีกับธุรกิจหลายด้านในประเทศไทยของเรา วันนี้ผมจึงนำเอาเรื่องที่น่าสนใจมาฝาก นั่นก็คือ คำขวัญประจำอาเซียน

คำขวัญอาเซียน

“One Vision, One Identity, One Community” : ” หนึ่งวิสัยทัศน์  หนึ่งเอกลักษณ์  หนึ่งประชาคม “

ตราสัญลักษณ์

คำขวัญของอาเซียน

คำขวัญของอาเซียน

ความหมายของสัญลักษณ์นี้

1.ต้นข้าวจำนวน 10 ต้นที่มัดรวมกัน ซึ่งหมายถึงประเทศทั้ง 10 ประเทศที่ร่วมมือกันเพื่อเปิดเขตการค้าเสรี ซึ่งการมัดต้นข้าวรวมกันนั้นก็จะหมายถึงการร่วมมือกัน เพราะว่าต้นข้าวต้นเดียวนั้นมันจะอ่อนแอ แต่ถ้าเกิดนำมามัดรวมกันได้แล้วก็ยากที่จะมีใครมาทำลายได้

2. สีแดง หมายถึง ความกล้าหลาญและความเจริญก้าวหน้า

3. สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์

4. สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

5. สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง

วันนี้หลายคงก็คงจะรู้แล้วว่า คำขวัญอาเซียน คืออะไร และขอให้ทุกคนนั้นได้เตรียมตัวเข้าสู่การเปิดเศรษฐกิจการค้าเสรี “เพราะเรานั้นต้องทันโลกครับ”

แสดงความคิดเห็น